Allmäna villkor

Förutsättningar vid standardinstallation:

 • Du behöver vara hemma den bokade tiden för att tillsammans med elektrikern gå igenom installationen och bestämma var laddboxen skall sitta.
 • Vi behöver tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot 3G/4G/GSM/Wifi.
 • Det behöver finnas utrymme i elcentralen och eller fasadmätarskåp för de komponenter som ska installeras.
 • Du behöver se till så att installationsplatsen är fri från bilar och annat så det blir enkelt för oss att utföra jobbet.
 • Kabelväg från elcentralen/fasadmätarskåpet till väggboxen ska vara tillgänglig och fri från hinder.
 • Elektrikern gör först en övergripande kontroll av det som är beställt och ser över att installationen kan utföras inom ramen för vad vi kommit överrens om.
 • Om det krävs extra arbete eller material behöver du bekräfta och godkänna detta.

Övrigt som är bra att känna till:

 • Vid marksörläggning kan separat grävjobb köpas till, vi gräver i egen regi. Regleras enligt separat överrenskommelse
 • Mot tillägg kan lastbalansering installeras.
 • Installation av laddbox kan inte ske på enstegsputsvägg, eternitvägg eller frigolitputs.
 • Om befintligt rör finns i mark eller vägg kan detta medföra extra tid, att dra kabel igenom befintliga rör utan dragtråd kan vara utmanande. Fördel om dragtråd finns. Extra tid kan uppstå.
 • Om befintlig el-dragning är undermålig kommer elektrikern av säkerhetsskäl inte utföra installationen.

När installationen är klar, utför elektrikern:

 • En märkning av anläggningen.
 • Kontroller med EV-adapter.
 • Driftsättning av laddboxen, kolla att WiFi och att App fungerar. Lämna över handboken med PIN-kod.
 • Snabb systemgenomgång av manual inkl. serienummer, därefter skall kunden kunna koppla upp sig via app och styra sin laddning.
 • Kund ska skapa konto hos leverantören och registrering ska ske, detta i syfte att kunna felsöka produkten från leverantörens sida.

ÄTA arbeten

 • Timarvode elektriker: 585:-/
 • Håltagning mjukvägg (Trä/gips/lättbetong): 150:-/st
 • Håltagning hårdvägg: (Betong/Tegel): 300:-/st
 • Extra kabel, 32A (5G6): 189:-/m (ink förläggning)
 • Extra kabel, 16A (5G2,5): 129:-/m (ink förläggning)
 • Extra kabelskydd: 250:-/st
 • Grävarbeten: 640:-/h för grävmaskin med förare (1ton) + transportavgift 800:-
 • Resekostnad om 399:- (omfattas ej av ROT-avdrag)
Alla priser ex moms