Energilager

Sollie Elkonstruktion  erbjuder solceller och batterilager för att producera och lagra din egen el. 
- Du kan sänka din elräkning och bli mer självförsörjande på el.
- Du kan bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle genom att minska ditt koldioxidavtryck.
- Du kan ansluta dig till Checkwatts tjänster för stödreglering av elnätet och få betalt för att hjälpa till att balansera utbud och efterfrågan på el.
- Du kan dra nytta av statliga bidrag och skattereduktioner för solceller och batterilager.
- Du kan få en skräddarsydd lösning som passar dina behov och förutsättningar, oavsett om du är en privatperson, ett lantbruk eller ett företag.
-Du kan etablera så kallad ö-drift så ni kan klara er vid nätbortfall.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert och rådgivning om hur du kan investera i solceller och batterilager från oss.

Stödtjänster

Checkwatt

CheckWatt möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom mätning, analys, visualisering och styrning

Currently

CheckWatts virtuella kraftverk Currently utgörs av aggregerade batterilager och andra flexibla resurser. Genom att samla kapaciteten från ett flertal mindre resurser kan Currently agera som en samlad aktör emot Svenska Kraftnät och leverera stödtjänster som frekvensreglering av typen FFR, FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned för alla anslutna resurser.

Läs mer på https://www.checkwatt.se/currently

Energilagring

Sungrow SBR160


Batterisystem för hemmabruk

Efterfrågan på batteriläsningar för hemmabruk ökar hela tiden. Sungrows batterilösningar kopplas direkt till deras hybridväxelriktare.Kan användas till olika styrningar, t.ex.:
  • Kapa effekttoppar
  • Elarbritage (laddar med lågt elpris och sälja då priset är högre)
  • Frekvensbalansering av nätet. (FCR-D)
  • Ö-drift
  • Ökad egenkomsumption av solel.

Pixii Powershaper 2

Energilagring för större anläggningar

Vi levererar och installerar Pixii batterilösningar för större anläggningar så som lantbruk, industrier eller parker.

Pixii energilager har en av marknadens snabbaste invertrar och lämpar sig mycket fra för frekvensreglering, både FFR och FCR-D.