Checkwatt med installation

SEK 15,000.00 inkl. moms*

Vi ansluter er batterianläggning till Checkwatt.

Vi utför installationer i Östergötland, för övriga se plug-n-play lösning.

Det virtuella kraftverket länkar samman batterier och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. CheckWatt övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten, som batteriägare behöver man själv inte göra något. Ersättning utgår för tillgängligheten av batteriet och hör alltså inte ihop med den faktiska användningen av resursen. Slitaget på batteriet är litet då det handlar om momentan effekt under kortare tid när elnätet behöver det. Central komponent är CheckWatt CM10, en gateway för mätdatainsamling och styrning, med kapacitet att agera autonomt lokalt men även kommunicera med CheckWatts molntjänster via LAN och/eller inbyggt modem. EnergyInBalance är CheckWatts portal för driftövervakning av elproduktionen. Här visualiseras användningen av energiresurser och de ekonomiska resultaten av CheckWatts smarta styrning.


Detta ingår i Checkwatt installationen:

  • - Checkwatt kommunikationsmodul CM10
  • - 24VDC aggregat
  • - Datakabel till växelriktare, 5m
  • - Infästning och tillbehör
  • - 1 resa
  • - Grovstädning av platsen

Anläggningen lämnas driftsatt, själva uppkopplingen mot Checkwatt och styrning av batteriet kan dröja några dagar då Checkwatt kommer testa av systemet innan det är med i budgivning för frekvensbalansering.

Kunden tecknar avtal och signerar fullmakt gentemot Checkwatt.

Förutsättningar

Installationsplatsen ska hållas fri vid avtalad installationstid.

CM10-modulen kräver en trådbunden internetuppkoppling. Det åligger kunden att denne ska vara på plats vid placeringen av CM10:an när installationen påbörjas. Önskas hjälp med detta önskar vi bli kontaktade innan installationen och arbetet debiteras som ÄTA.  

Plats i befintlig kapsling för CM10, 24VDC aggregat och säkring behövs om 9 moduler. Om plats i central saknas sätt egen kapsling upp, priser enligt ÄTA.

ÄTA:

Se aktuella priser på vår hemsida under "Våra Villkor".

Avdrag:

Installationen av Checkwatts kommunikationsutrustning ingår ej Grön Teknik-avdrag. För arbetskostnaden kan däremot vanligt ROT-avdrag göras i vanlig ordning.

Förbehåll och felavhjälpning:
Se Checkwatts hemsida för kompatibla batterilager.
I vårt åtagande som servicepartner till Checkwatt ingår felavhjälpande åtgärder i form av felsökning via fjärr och på plats. För fel/driftstörningar som förorsakats av servicepartner eller Checkwatt ingår både felsökning och avhjälpande åtgärder. För fel/driftstörningar som förorsakats av kunden, så som bristfällig internetuppkoppling eller egna modifikationer på installationen debiteras enligt aktuell prislista på vår hemsida (se ÄTA).

Kategori Energilager

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 12,000.00.